Renoveringen

Som första steg kommer skrov och däck att renoveras. Det blir ett arbete på styvt 1500 timmar. Under tiden kommer jakten på historik och material/utrustning att fortgå.

Segelmakare Birger Sjölund i Järvsö har ritat och dimensionerat riggen och Jouni Lahdenperä har justerat den. Det blir en rigg som ett mellanting Lambergarnas första och andra rigg. Deras första är för stor och deras andra är så högt pikad att det nästan ser ut som ett bermudasegel; en så kallad Günterrigg. Den är varken snygg eller försvarbar för bara seglingsegenskaperna. Planen är sedan att förnedra Kåre med en rullfock (dock med ålderdomligt utseende). Detta för att kunna segla ensam över öppet hav.

Den tidigare dieselmotorn kommer inte att återmonteras, utan att en elektrisk inombordare från GreenStar Marine ska stå för framdriften när seglen inte används.

Kåre bar nummer SSF 21 under sin tid i SS Fram. Tyvärr är det numret upptaget nu. Det hade varit fräsigt med samma nummer i seglet...

Renoveringen utförs av båtbyggare knutna till föreningen "Puulaevaselts Vikan" (Träfartygsföreningen Vikan) i Haapsalu i Estland.

Arbetet leds av Jorma Friberg.