Finansiering

Finansieringen av Kåres renovering är nu så gott som klar.

Ursprungligen vad det tänkt att finansieringen skulle lösas genom en kombination av egna sparade medel, sökta bidrag och lite hemsnickrad "crowdfunding". I det senare skulle bidragsgivare få tackkort, en bit 1800-tals-Kåre på ekplatta, en segeltur eller evig vänskap beroende på insats.
Det visade sig dock att bidrag var ett knepigt sätt att skaffa pengar på. Det tar ganska mycket tid i anspråk att söka dem och på många ställen är nivån begränsad till tämligen små pengar i förhållande till Kåre-projektets kostnader. Vi fick till exempel 0 kr beviljade av 100 000 kr sökta ur Konung Gustaf VI Adolfs Minnesfond. När det gäller crowdfunding så känns det, vid närmare eftertanke, som om det kommer kosta mer än det smakar. Att tillverka tackgåvor och hålla reda på vem som ska ha vad och när, är en grannlaga uppgift. Dessutom verkar den ganska lilla skara entusiaster som brinner för denna typ av båtar, sällan tillhöra samhällets mera välbergade medborgarskara.

Det hela har löst sig genom en större privat donation och ett hårt nedvinklat pannben och mer förvärvsarbete från min sida. Donationen är vi oändligt tacksamma för! Den kommer förvaltas med kärlek och respekt och vi ser fram emot många fina seglingar inom snar framtid.

Vill du bidra till projektet, så kontakta mig så får vi diskutera vad vi kan göra för varandra.

Vi visar nu Nisse Dunér och alla andra som fått se de gamla fina båtarna förfalla och försvinna, att allt hopp inte är ute. Det finns fortfarande de som värdesätter dessa gamla båtar, det hantverk och den kultur de står för samt är beredda att återge dem livsglansen!
Brevet nedan fick jag till svar för ett antal år sedan när jag försökte skänka Kåre att bevaras för eftervärlden.
Nisse Dunér är en mycket kunnig Koster-profil och har varit verksam i SS Fram i större delen av sitt liv. Numera har han dock dragit sig tillbaka, med ålderns rätt, som 90-plussare.