2018 vecka 22

Jag är bortrest och i Haapsalu fortsätter arbetet med sikte på sjösättning vecka 24.


1jpg
Förstävsbeslaget behöver justeras för att passa

8jpg
Det är cirka 5 mm glipa ännu...

2jpg
Däcksfästet anpassat för att gå på var sida om bulten genom stävkraften och för att kunna fästas med genomgående bult med mutter

3jpg
Linoljekitt tätar under beslaget

4jpg
Skylight på plats för första gången på länge

5jpg
Hjälpspanten för de främre röstjärnen var först enbart nitade men är nu är kompletterade med genomgående bult och mutter

6jpg
De aktra röstjärnen sitter med genomgående syrafasta bultar i spantet

7jpg
Här kring röstjärnen syns några av de få meter gamla bord som sparats