2018 vecka 2

När jag rotade igenom en hög med sparad "bra-å-ha-information" så hittade jag en tolv år gammal CD-skiva med bilder som jag fått av Kåres förra ägare. De flesta kändes igen men så hittade jag några bilder som var nya för mig: Bilder på Kåres inredning (!) Det har ju varit ett dilemma att inte veta hur hon såg ut då vi ska försöka återskapa den. Inredningen var utriven och jag har tidigare inte hittat någon som haft bilder eller kunnat berätta tillräckligt detaljerat hur hon såg ut. 
Ni som följt med ett tag minns kanske ett besök på Kåres systerbåt på våren förra året (2017 vecka 11) där jag fotograferade och tog mått på Condoren. Nu finns det tillräckligt med information!

I Haapsalu är i stort sett alla däcksribbor på plats och mittfisken på gång.

Kåres inredning

PICT0464JPG
Pentryt till vänster i bild lät Bengt Nordwall göra, sannolikt i början av 1960-talet


PICT0465JPG
Ruffen var indelad i två delar med små diagonala kojer i fören


PICT0470JPG
Diagonal koj på styrbords sida...


PICT0471JPG
...och på babord. De användes nog främst för förvaring, alternativt för barn att sova i


PICT0472JPG
Det fanns även rester av garnering som enligt tidens sed var skruvad i spanten. Kåre kommer få löstagbara garneringspaneler så man kommer åt att skrapa och olja där bakom

Haapsalu i veckan


1jpg
Mittfisk akter om styrbrunnen under tillverkning


2jpg
Mittfisk på fördäck under inpassning

3jpg
På rufftaket syns träflänsen jag tillverkade för att kunna täta runt masthålet. Den blev för klumpig och en variant av plåt ska ordnas


4jpg
Mellan styrbrunnen och sittbrunnen har det förr funnits ett handtag till en manuell länspunp. Det vore rätt att återställa det så men en sån länspump kommer krocka med propelleraxeln. Vi får se hur det kan lösas...