2018-12

Här hemma fortsätter beställning, anskaffning och tillverkning av saker. Bland annat har Kåre fått ett ankare.
I Haapsalu har däcket fått ett par lager fernissa och utom bild har däckskanterna basats.


1jpg
Ett par lager fernissa

2jpg
Shine!


3jpg
Lite overklig känsla...

4jpg
Av beställda beslag och fästen har batterihållarna levererats. Kåre kommer ju att få elmotor och har 800 Ah batterier. Slagget kring svetsen ska betas bort


IMG_5778JPG
Valet föll på Fortress pga låg vikt i kombination med bra bett. Ankaret kommer förvaras i aktern och kättingen är rostfri för att störa magnetkompassen minimalt. För framtida långresor kommer förpiken kompletteras med grejer med mer järn...

IMG_5779JPG
Låstråd... förstås!