2017 vecka 6

Arbetena med ekbordläggningen fortsätter och samtal med Jouni Lahdenperä och Stefan Stenström har mynnat ut i förslag på fockrulle


1_jpg
Fjärde varvet ek börjar komma på plats


2_jpg
Jo, jag undrar själv vad som pågår...


mallabogformenjpg
Tips från sakkunniga emottages tacksamt!


bartelsfurlerd1jpg
Bartels D1 är nog den rulle som skulle förnedra Kåre minst, och det lutar åt en sådan