2017 vecka 3

Arbetet fortsätter med byte av ekbord. Vi har valt att gå upp i dimension på laskbrickorna eftersom brickorna före renoveringen givit med sig en del så flera bordgångar fått en vinkel vid lasken


001_5jpg
Akterifrån


002_7jpg
Akterut


004_6jpg
Bilden är lite oskarp men man ser ändå att dimensionerna på eklaskbrickorna är grövre än furubrickorna