2017 vecka 22

Järnkölen börjar göras klart för montering och bottenstockarna för fastnagling.
Frågan är fortfarande öppen vem som ska bygga inredningen.


4_6jpg
Järnkölen är ojämn på sina ställen och kommer spacklas för bättre passning mot döträet mellan trä- och järnköl


5_5jpg
Anliggningsytorna stryks med flera lager innan nagling


6_2jpg
Dessa två bitar är ursprungligen pollare som stuckit upp ovan däck före 1913 då Kåre var yrkesbåt. Nu behövs de för att komplettera granrotsspantet och som fäste för balkvägare


7jpg
Överblick föröver. Här syns samtliga fem bord som kunnat sparas tillsammans med spant ett av granrot. Resten är nytt så här långt