2017 vecka 16

Arbetet med spanten fortsätter


1_5jpg
Föröver


2_4jpg
Det aktra spantet i granrot ska sparas och kompletteras med klotsar. Här med klotsmallar