2017 vecka 11

Det har länge varit bekymmersamt att få reda på hur Kåre kan ha sett ut invändigt när det begav sig. Några kunniga har beskrivit dem i ord men jag har inte kunnat hitta några fotografier på inredningen. Redan 2010 nämnde Nisse Dunér i sitt brev (se fliken "Finansiering") att några konserverade Fram-båtar räddats undan och fanns i Dalsland. Via Svenska Kosterbåtsförbundet SKBF fick jag nu veta att en av dessa båtar, Condoren, är mycket lik Kåre, och fick dessutom kontaktuppgifter till ansvarig person!
Veckans upplevelse var en resa dit för att skissa och fotografera Condorens inredning, och hon är i anmärkningsvärt gott skick! Med dessa som grund ska Kåres inredning återskapas.
I Haapsalu är inte mycket kvar innan hela bordläggningen är klar.

Condoren:

a4317ae9-04c3-4176-99e0-3892e91233a2jpg
Skiss på Condorens inredning


_mg_4878jpg
Garnering


_mg_4882jpg
Fällbart bord


_mg_4886jpg
Teaktrall i sittbrunnen


_mg_4892jpg
Sittbänk i förpiken


img_4863jpg
Fotogenlampa över bordet


_mg_4897jpg
Nedgången till ruffen med kommoden i bakgrunden


img_4249jpg
Skylight

I Haapsalu:

1_1jpg
Ett lass lärkträ till däcket


1-1jpg
Förstäven


2-1jpg
Akterstäven


4frminskadjpg
Akterpartiet


5jpg
Laseravvägning