2016 vecka 39

Demontering av ruff, däcksbalkar, förstäv mm

002jpg
Däcksbalkarna börjar försvinna

020jpg
Andres och Herland in action


006jpg
Akter stävkraft


009jpg
Framkant ruffsarg
Däcksbalken som borde dölja hålet har demonterat sig själv...


014jpg
Ruffen försvinner


022jpg
Sargerna borta


017jpg
Akterpartiet


018jpg
Balkstruktur från 1910-talet


021jpg
Rester av motorbädden kvar ännu


026jpg
Med tjärdrev, ettan och färg kan även stora springor tätas...


027jpg
Kölplankan på väg ut


028jpg
Förstäven ute


030jpg
...och den lämnade ett tomrum efter sig


035jpg
Öppna ytor