SSF 21 Kåre

Kåre började sitt långa liv som yrkesbåt för länge sedan. Från 1910-talet användes hon för nöjessegling/tävlingssegling för SS Fram i Göteborg,  och båttypen kom då att kallas Koster.

Genom alla år har hon upplevt ömsom kärleksfull skötsel och sorgligt förfall. 

Detta är historien om Kåre, en båt man inte äger, utan förvaltar!

På bloggen kan du följa Kåres väg tillbaka.